http://www.maesodgemssale.com

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > +ทับทิม
 • Ru0458
  (สร้อยทับทิม สีเลือดนก พร้อมเซอร์ GGT )ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว เผาเก่า จำนวน 50 เม็ด นน.มากกว่า 28 กะรัต.. product icon
  58000.00 ฿
 • Ru0457
  (สร้อยทับทิม พร้อมเซอร์ IGL)ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว เผาเก่า สีชมพูสด จำนวน 70 เม็ด นน.มากกว่า 50 กะรัต.. product icon
  28000.00 ฿
 • Ru0456
  (สร้อยทับทิม ชุดอลังการ งานสร้าง)เนื้อแก้ว เผาเก่า สีแดงสด จำนวน 9 เม็ด นน.รวม 101.30 กะรัต เด่นเต็มตาๆสุดๆ... product icon
  โทร/ไลน์/อิเมล์ ถามได้ครับ...
 • Ru0455
  (ขายแล้ว...)สร้อยทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงสด ทรงหัวใจ 92 เม็ดๆละ 0.8-2.0 กะรัต นน.รวม 66.70 กะรัต(Code.10หัวใจเรียง 2 แถว)
  [Out of stock] product icon
  ขายแล้วครับ...
 • Ru0452
  สร้อยทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีแดงชมพู ทรงรีไข่ เผาเก่า 109 เม็ดๆละ 0.8-1.2 กะรัต นน.รวมมากกว่า 90 กะรัต(Code.7 สร้อย 3 แถว) product icon
  39000.00 ฿
 • Ru0451
  สร้อยทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีแดงชมพู ทรงรีไข่ เผาเก่า 60 เม็ดๆละ 2.0-4.5 กะรัต นน.รวมมากกว่า 80 กะรัต(Code.6 สร้อยลายก้างปลา) product icon
  37000.00 ฿
 • Ru0450
  สร้อยทับทิมพม่า เนื้อกึ่งใส สีแดงชมพู หลายรูปทรงแฟนซี เผาเก่า 78 เม็ดๆละ 2.0-7.0 กะรัต นน.รวมมากกว่า 150 กะรัต(Code.5 สร้อยลายก้างปลา) product icon
  59000.00 ฿
 • Ru0449
  (ขายแล้ว...)สร้อยทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงชมพู ทรงรีไข่ เผาเก่า 36 เม็ดๆละ 2.0-5.0 กะรัต นน.รวมมากกว่า 70 กะรัต(Code.4)
  [Out of stock] product icon
  ขายแล้วครับ...
 • Ru0448
  สร้อยทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงชมพู ทรงรีไข่ เผาเก่า 34 เม็ดๆละ 2.5-5.0 กะรัต นน.รวมมากกว่า 75 กะรัต(Code.3). product icon
  35000.00 ฿
 • Ru0447
  สร้อยทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงชมพู ผสมกินบ่เซี่ยง ทรงรีไข่ เผาเก่า 33 เม็ดๆละ 2.5-5.5 กะรัต นน.รวมมากกว่า 75 กะรัต(Code.2) product icon
  37000.00 ฿
 • Ru0444
  (ขายแล้ว...)ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีแดงเลือดนก ทรงนูนไข่ สะอาดกริป นน.13.80 กะรัต ล้อมเพชรเด่นสุดๆ..
  [Out of stock] product icon
  ขายแล้วครับ...
 • Ru0443
  (ขายแล้ว...)ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว มีสตาร์สองด้าน สีชมพูขาว นูนสองด้าน แนวกินบ่เซี่ยง นน.33.00 กะรัต ทำจี้หรือแหวนเก๋ๆเด่นสุด..
  [Out of stock] product icon
  ขายแล้วครับ...
 • Ru0442
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีชมพูใส แบบเนื้อลำไย นน.9.90 กะรัต ทำแหวนเก๋ๆราคาเบาๆ.. product icon
  3300.00 ฿
 • Ru0440
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีชมพูใส แบบเนื้อลำไย นน.18.10 กะรัต ทำแหวนได้สวยเด่น.. product icon
  9800.00 ฿
 • Ru0439
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีชมพูสด สีหวาน นน.31.50 กะรัต ทำจี้หรือแหวนใหญ่ๆเต็มตาดี.. product icon
  15500.00 ฿
 • Ru0438
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีชมพู ไซต์ใหญ่ นน.47.80 กะรัต ทำจี้หรือแหวนใหญ่ๆเต็มตาดี.. product icon
  13500.00 ฿
 • Ru0436
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว ทรงกองข้าว ยอดนิยม เพิ่มพูน สีแดงสด นน.9.00 กะรัต product icon
  13500.00 ฿
 • Ru0435
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว แดงชมพู ทรงนูนไข่ นน.10.25 กะรัต product icon
  7800.00 ฿
 • Ru0434
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงชมพู เผาเก่า ทรงสี่เหลี่ยม นน.6.2 กะรัต ทำแหวนเก๋ๆน่ารักดี.. product icon
  8500.00 ฿
 • Ru0433
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงสด เผาเก่า ทรงอานม้า นน.7.25 กะรัต น่ารักดี.. product icon
  9300.00 ฿
 • Ru0432
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงสด เผาเก่า ทรงรีไข่ นน.8.6 กะรัต .. product icon
  9800.00 ฿
 • Ru0430
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส สีแดงสด ชนิดเผาเก่า ทรงนูนไข่ นน.12.20 กะรัต(ออกใบรับรองของร้านฯให้.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0429
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(แดงสดขนาดกลางเกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงนูนไข่ นน.11.01 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  38000.00 ฿
 • Ru0428
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(แดงสดขนาดกลางเกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงนูนไข่ นน.15.80 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0427
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(แดงสดขนาดกลางเกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงนูนไข่ นน.16.36 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0426
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(แดงสดใหญ่เกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงรีไข่ นน.20.53 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0425
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(แดงสดใหญ่เกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงนูนซาลาเปา นน.21.91 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0424
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(สีแดงสด ไซต์ใหญ่เกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงนูนใหญ่ นน.23.20 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0423
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้วใส(แดงสดใหญ่เกรด A) ชนิดเผาเก่า ทรงรีไข่ นน.24.88 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0422
  (สีแดงสด ไซต์ใหญ่เกรด A)ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว ชนิดเผาเก่า ทรงรีไข่ นน.28.56 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0421
  (สีแดงเลือดนก ไซต์ใหญ่เกรด A)ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว ชนิดเผาเก่า นน.33.92 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0420
  (ทรงกองข้าวไซต์ใหญ่ ทรัพย์สินงอกงาม อุดมสมบูรณ์)ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว เนื้อแบบกินบ่เซี่ยง ชนิดเผาเก่า นน.41.01 กะรัต(มีใบรับรองของGGT.) product icon
  115000.00 ฿
 • Ru0419
  (เจียรไนทรงอานม้า)ทับทิมพม่าเจียรไน เนื้อแก้ว สีแดงสด เล่นไฟดี นน.7.88 กะรัต( เผาเก่าพร้อมใบเซอร์ GGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0418
  (เจียรไนใหญ่ๆหายาก)ทับทิมพม่าเจียรไน เนื้อแก้ว สีแดงสด นน.18.71 กะรัต( เผาเก่าพร้อมใบเซอร์ GGT.) product icon
  โทร/อีเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ru0417
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีแดงสด(ทรงสามเหลี่ยม)แข็งแกร่ง นน.1.9 กะรัต นำไปทำเครื่องประดับได้หลายแนว product icon
  3800.00 ฿ จากราคา 5500.00 ฿
 • Ru0416
  ทับทิมพม่า เนื้อแก้ว สีแดงสด(ทรงปิรามิด)แข็งแกร่ง นน.2.7 กะรัต นำไปทำเครื่องประดับได้หลายแนว product icon
  3800.00 ฿ จากราคา 5900.00 ฿