http://www.maesodgemssale.com

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > +หยกพม่า
 • Ja0392
  ต่างหูหยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงรีไข่ นน.รวม 3.70 กะรัต สีสดใส... product icon
  7500.00 ฿
 • Ja0391
  (จองแล้ว...)ต่างหูหยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงรีไข่ นน.รวม 4.20 กะรัต สีสดใส... product icon
  9500.00 ฿
 • Ja0390
  หยกพม่า เนื้อแก้ววุ้น ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวอ่อน ทรงนูนไข่ นน.11.40 กะรัต สีใสสว่างเด่นๆ... product icon
  5300.00 ฿
 • Ja0389
  หยกพม่า เนื้อเทียน ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวแอปเปิ้ล ทรงอานม้า นน.9.50 กะรัต สีสว่างเด่น... product icon
  7900.00 ฿
 • Ja0388
  หยกพม่า เนื้อแก้ววุ้นใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวอ่อน ทรงรีแบน นน.3.75 กะรัต ใหญ่หน้ากว้าง... product icon
  5900.00 ฿
 • Ja0387
  หยกพม่า เนื้อเทียน ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวแอปเปิ้ล ทรงรีไข่ นน.15.1 กะรัต ใหญ่โชว์เม็ดหยกเด่นๆ... product icon
  19500.00 ฿
 • Ja0386
  หยกพม่า เนื้อเทียน ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวแอปเปิ้ล ทรงนูนไข่ นน.8.4 กะรัต ทำแหวนโชว์นูนเด่น... product icon
  5500.00 ฿
 • Ja0385
  หยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวสว่าง ทรงหมอน นน.3.65 กะรัต ทำแหวนน่ารักๆ... product icon
  7500.00 ฿
 • Ja0384
  หยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวสว่าง ทรงนูนไข่ นน.4.40 กะรัต ทำแหวนน่ารักๆ... product icon
  13500.00 ฿
 • Ja0383
  หยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวสว่าง ทรงรีไข่ นน.4.80 กะรัต ทำแหวนโอเค... product icon
  14500.00 ฿
 • Ja0382
  หยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวสว่าง ทรงรีไข่ นน.2.25 กะรัต ทำแหวนโอเค... product icon
  8800.00 ฿
 • Ja0381
  หยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงรีไข่ นน.2.70 กะรัต ทำแหวนโอเค... product icon
  9800.00 ฿
 • Ja0380
  หยกพม่า เนื้อแก้วกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงรีไข่ นน.2.50 กะรัต ทำแหวนโอเค... product icon
  9500.00 ฿
 • Ja0379
  หยกพม่า เนื้อแก้วสว่าง มีจุดสายแร่นิดๆ ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวสว่าง ทรงรีไข่ นน.2.30 กะรัต ทำแหวนเด่นสดุดตา... product icon
  8900.00 ฿
 • Ja0378
  หยกพม่า เนื้อแก้วสวย ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวสว่าง ทรงรีไข่ นน.2.50 กะรัต ทำแหวนเด่นสดุดตา... product icon
  13900.00 ฿
 • Ja0377
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงรีไข่ นน.2.40 กะรัต ทำแหวนได้... product icon
  8900.00 ฿
 • Ja0376
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงหยดน้ำ นน.1.65 กะรัต ทำแหวนหรือจี้ก็ได้... product icon
  7900.00 ฿
 • Ja0375
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงหยดน้ำ นน.2.10 กะรัต ทำแหวนหรือจี้ก็ได้... product icon
  8500.00 ฿
 • Ja0374
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงหยดน้ำ นน.2.80 กะรัต ทำแหวนหรือจี้ก็ได้... product icon
  9500.00 ฿
 • Ja0373
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงข้าวหลามตัด นน.2.89 กะรัต ทำแหวนเก๋ๆ(พร้อมใบเซอร์GGT.) product icon
  9500.00 ฿
 • Ja0372
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวใบตองออ่อน ทรงนูนไข่ นน.6.40 กะรัต ทำแหวนขนาดกลางๆพอดี... product icon
  38000.00 ฿
 • Ja0371
  หยกพม่า เนื้อกึ่งใส ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวใบตอง ทรงนูนไข่ นน.7.90 กะรัต ทำแหวนขนาดกลางๆพอดี... product icon
  42000.00 ฿
 • Ja0370
  หยกพม่า เนื้อแก้ว ชนิดเจไดร์ทเจด Type A สีเขียวมะกอก ทรงนูนไข่ นน.8.60 กะรัต ทำแหวนขนาดกลางๆพอดี... product icon
  45000.00 ฿
 • Ja0369
  หยกพม่า ชนิดเจไดร์ทเจด Type A เนื้อเทียน สีกรีนแอปเปิ้ลสด สว่างในทุกแสง ทรงรีไข่ นน.4.30 กะรัต ทำแหวนกำลังดี... product icon
  13500.00 ฿
 • Ja0368
  หยกพม่า ชนิดเจไดร์ทเจด Type A เนื้อเทียน สีกรีนแอปเปิ้ลสด สว่างในทุกแสง ทรงนูนไข่ นน.5.40 กะรัต ทำแหวนกำลังดี... product icon
  14500.00 ฿
 • Ja0367
  (หยกพม่าเนื้อแก้ว ใสมาก)ทรงนูนไข่ยาว สีเขียวแบบ ผลึกแท่งแก้ว นน.16.20 กะรัต ขนาดทำแหวนเด่นๆโชว์เนื้อ.. product icon
  53000.00 ฿
 • Ja0366
  (สีกรีนแอปเปิ้ลสด)หยกพม่า เนื้อเทียน ทรงนูนไข่ สีสว่างในทุกแสง นน.3.10 กะรัต ขนาดทำแหวนกำลังดี product icon
  24000.00 ฿
 • Ja0364
  หยกพม่า เนื้อเทียน ทรงรีไข่ สีสว่างในทุกแสง นน.9.70 กะรัต ขนาดทำแหวนกำลังดี product icon
  43000.00 ฿
 • Ja0358
  (สงกรานต์*57)หยกพม่า เนื้อเทียน สีกรีนแอปเปิ้ลหวาน (เนียนเสมอทั่วเม็ด)Type A นูนไข่ นน.14.41 กะรัต ทำแหวนเด่น( พร้อมใบเซอร์GGT.ฟรี) product icon
  85000.00 ฿
 • Ja0357
  (สงกรานต์*57)หยกพม่า เนื้อเทียน สีกรีนแอปเปิ้ลหวาน(นูน 2 ด้าน)Type A นูนไข่ นน.18.00 กะรัต ทำแหวน หรือจี้ก็เด่น ... product icon
  75000.00 ฿
 • Ja0356
  (สงกรานต์*57)หยกพม่า เนื้อเทียน สีกรีนแอปเปิ้ลหวาน(เม็ดกลาง) Type A นูนไข่ นน.21.1 กะรัต ทำแหวนได้เด่น ไซต์เต็มนิ้ว... product icon
  โทร/ไลน์/อิเมล์ ถามได้ครับ...
 • Ja0355
  (นูนใหญ่เต็มนิ้วอาเสี่ยดี)หยกพม่า สีกรีนแอปเปิ้ลหวานชนิด Jadeite jade ธรรมชาติ Type A นน.31.3 กะรัต ทำแหวนหรือจี้ได้เด่น ไซต์บิ๊ก... product icon
  โทร/อิเมล์/ไลน์ ถามราคาได้ครับ
 • Ja0354
  หยกพม่า สีกรีนแอปเปิ้ล ทรงนูนไข่ ชนิดเจไดร์ทเจด Type A เนื้อเทียน นน.4.9 กะรัต ทำแหวนน่ารักดี product icon
  7500.00 ฿
 • Ja0353
  หยกพม่า สีกรีนแอปเปิ้ล ทรงรีไข่นูน ชนิดเจไดร์ทเจด Type A เนื้อเทียน นน.6.00 กะรัต ทำแหวนน่ารักดี product icon
  11500.00 ฿
 • Ja0351
  ต่างหูหยกพม่า สีกรีนแอปเปิ้ล ทรงรีไข่กว้าง ชนิดเจไดร์ทเจด Type A เนื้อเทียน นน.รวม 5.00 กะรัต น่ารักดี product icon
  7500.00 ฿
 • Ja0350
  ต่างหูหยกพม่า สีกรีนแอปเปิ้ล ทรงรีไข่ ชนิดเจไดร์ทเจด Type A เนื้อเทียน นน.รวม 5.2 กะรัต น่ารักดี product icon
  6500.00 ฿